Navigace

Obsah

Zpět

FORMULÁŘ pro ohlášení plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a info k ,,Obecně závazná vyhlášce č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci"

Formulář pro ohlášení plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci:

Formulář pro ohlášení plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf (539.29 kB)

 

Nový systém poplatků za komunální odpad

Zásadní změny platné od roku 2022

Od 1. 1. 2022 zavádí obec Bezděkov na základě změny zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále je "poplatek").

Poplatek zavádí obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (dále je OZV) č. 1/2021 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 04/2021 přijatým dne 15. 12. 2021. OZV je účinná od 1. 1. 2022.

Na základě této OZV je plátce poplatku (majitel/é nemovitosti) povinen podat správci poplatku ,,obci Bezděkov“ ohlášení, tj. se k poplatku registrovat (formulář v příloze). Na základě formuláře budou objednány svozy. Jednorázový svoz je pouze doplňkový.

Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo fyzická, právnická osoba, vlastnící nemovitou věc, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Základem tohoto poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků (nádob na odpad o objemu 110 litrů) pro nemovitou věc. Obecně závaznou vyhláškou je stanoven minimální základ dílčího poplatku na 55 litrů odpadu na osobu za měsíc. Sazba poplatku je stanovena na 0,6 Kč za litr odpadu.

Příklad výpočtu minimálního počtu svozů za rok:

Čtyřčlenná rodina, která bydlí v nemovitosti v obci (není rozhodující, zda je zde přihlášená k trvalému pobytu): počet osob 4 * minimální základ dílčího poplatku 55 litrů/osoba = 220 litrů za měsíc * 12 měsíců = 2640 litrů odpadu za rok / popelnice o objemu 110 litrů = 24 svozů, z toho vyplývá, že čtyřčlenná rodina si musí zakoupit 26 svozů za rok, tj. 1x za 14 dní.

Viz ceník, kde jsou uvedeny jednotlivé druhy svozů (známek)

Další příklady:

Více nemovitostí jednoho vlastníka v obci

Vlastník nemovitosti, ve které bydlí, si vypočítá počet svozů dle výše uvedeného příkladu. Z každé další nemovitosti, ve které nikdo nebydlí a vlastník nemovitosti si nechce zakoupit další popelnici, musí zaplatit minimální základ dílčího poplatku, tj. 55 litrů * sazba poplatku 0,6 Kč * 12 měsíců = 396,- Kč.

Nemovitost, ve které nikdo nebydlí

Pokud vlastník nemovitosti, ve které nebydlí, nechce zakoupit popelnici, musí zaplatit minimální základ dílčího poplatku, tj. 55 litrů * sazba poplatku 0,6 Kč * 12 měsíců = 396,- Kč.

 

Vyplněný formulář doručte do 5. ledna 2022 na OÚ Bezděkov. Formulář musí být odevzdán za každou nemovitosti v obci Bezděkov (i za nemovitost, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba)

 • a) osobně na OÚ  Bezděkov:
  • pondělí 20.12.2021 od 18:00 do 19:00 hodin
  • středu 22.12.2021 od 18:00 do 19:00 hodin
  • v týdnu od 27.12.2021 do 31.12.2021 jsou úřední hodiny zrušeny
  • pondělí 3.1.2022 od 18:00 do 19:00 hodin
  • středu 5.1.2022 od 09:00 do 10:00 hodin
 • b) písemně – zaslat vyplněný a podepsaný formulář správci poplatku – tj. Obec Bezděkov, Bezděkov 8, 33824 Břasy
 • c) do poštovní schránky na budově OÚ Bezděkov
 • d) email: bezdekov@radnicko.cz
 • e) datová schránka – d7uay4f

 

Vyvěšeno: 16. 12. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět